Intercity Cup

Menu

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het Intercity Cup georganiseerd door EDS Events vzw, hierna de organisator genoemd.

1. Inschrijvingen

1.1 Inschrijving voor het voetbaltoernooi gebeurt via de website van de organisator. Door het invullen en indienen van het online-inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.2 De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

1.3 Deelnemers moeten voldoen aan de leeftijds- en kwalificatievereisten zoals gespecificeerd op het inschrijvingsformulier.

2. Betaling

2.1 Het inschrijfgeld voor het voetbaltoernooi dient te worden betaald volgens de instructies op de website.

2.2 Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd, behalve in gevallen waarin het toernooi wordt geannuleerd door de organisator.

3. Verloop van het toernooi

3.1 De organisator behoudt zich het recht voor om het toernooi te annuleren, uit te stellen of te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

3.2 De deelnemers verbinden zich ertoe om het toernooi in overeenstemming met de spelregels en richtlijnen van de organisator te spelen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De organisator is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit aanwezigheid op het evenement, tenzij dit het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de organisator. De deelnemers zijn verzekerd voor ongevallen dat voortvloeien uit deelname aan het toernooi.

4.2 Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke eigendommen tijdens het toernooi.

5. Beeldmateriaal

5.1 Door deel te nemen aan het toernooi stemmen de deelnemers ermee in dat foto's en videomateriaal van het toernooi kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden door de organisator.

Privacybeleid

7/03/2024
Dit privacybeleid is van toepassing op de website https://intercitycup.com/tournament/ en de activiteiten van EDS Events vzw bij organisatie van het Intercity Cup.

1. Verzameling van persoonlijke informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie die vrijwillig wordt verstrekt door gebruikers van onze website of via andere communicatiekanalen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz., wanneer zij zich registreren op de site, een formulier invullen, een aankoop doen, deelnemen aan een wedstrijd of andere sitefuncties gebruiken.

2. Gebruik van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

● Om de gebruikerservaring te personaliseren en ons in staat te stellen de inhoud en aanbiedingen te leveren waarin je het meest geïnteresseerd bent.

● Om transacties te verwerken waarvoor je ons persoonlijke informatie hebt verstrekt.

● Om deel te nemen aan promotionele activiteiten, enquêtes of wedstrijden.

● Om technische ondersteuning te bieden en problemen met onze website op te lossen.

3. Bescherming van persoonlijke informatie

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van je persoonlijke informatie te waarborgen wanneer je gegevens invoert, verzendt of toegang krijgt tot je persoonlijke informatie.

4. Delen van persoonlijke informatie

We verkopen, verhandelen of anderszins overdragen je persoonlijke informatie niet aan derden. Dit omvat niet vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website of het uitvoeren van onze activiteiten, mits deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

5. Toestemming

Door onze website te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd.

7. Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de informatie op onze website.

Inschrijvingsformulier Intercity Cup 2024

Intercity Cup is een 11 tegen 11 voetbaltoernooi,
waar je je eigen team moet samenstellen.
Opmerking: Alleen geregistreerde spelers kunnen deelnemen, late toevoegingen worden niet toegestaan.
Bij het registreren moet elke speler worden genoemd met de algemene voorwaarden...
Ongeldige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen!


1 persoon van elk team dient het formulier in
Minimaal 15 en maximaal 23 spelers + 2 coaches
Elke speler moet tussen de 16 en 24 jaar oud zijn.
Het inschrijfgeld voor het toernooi is €460, exclusief eventuele slaapaccommodatie.